COR.SEM.EXT, felter i resursen

Position Navn Beskrivelse Eksempel Formel beskrivelse Kommentar Forekomster
Hoved = link til COR.SEM
1 COR.SEM-id ID i COR.SEM COR.SEM.82257.01
COR.SEM.1000017.01
Se beskrivelse vedr. COR.SEM Definition og brugseksempler vedrører denne betydning i COR.SEM 1
Krop = definition + brugseksempler
2 definition Definition af den aktuelle betydning. stor krog der bruges til at trække fangne fisk op af… Fri tekst Definition indsat fra DDO. Længere definitioner er afklippet, afsluttet med "…".
Hvis den aktuelle betydning udgøres af flere sammenlagte DDO-betydninger, adskilles DDO-definitionerne af | (lodret streg).
Nogle sammenlagte betydninger har en definition der er manuelt redigeret i COR.SEM-resursen, typisk COR.SEM-betydninger der er lagt sammen af fire eller flere DDO-betydninger.
0 el. 1
3 brugseksempel Citater der i DDO er knyttet til den aktuelle betydning I 1972 traf Danmark beslutning om at indtræde i EF|Det var hendes livs sværeste beslutning Nul, en eller flere tekststrenge, adskilt af |. Kildeangivelser for citaterne kan findes ved opslag i DDO på: https://ordnet.dk/ddo 0, 1 el. flere