COR.SOEGEHJAELP indeholder følgende oplysninger:

 1. ID, bestående af:
  • præfikset COR.SOEGEHJAELP
  • ID-nr. der svarer til opslagsordets ID i COR
  • bøjningsindeks svarende til indekset brugt i COR; ved opslag på COR-ID og bøjningsindeks kan den/de korrekte form(er) hentes i COR.
  • løbenummer for varianter; 002, 003 osv. optræder kun, hvis der er anført mere end en variant for den pågældende form.
 2. Officiel opslagsform.
 3. Ordklasse- og bøjningsoplysninger. Svarer til bøjningsindekset i ID’et.
 4. Variantform.