COR.EXT indeholder følgende oplysninger:

 1. ID, bestående af:
  • præfikset COR.EXT
  • ID-nr. for opslagsordet i COR.EXT. Består af 6 cifre med 1 på første plads.
  • bøjningsindeks svarende til indekset brugt i COR.
  • løbenummer for varianter; 002, 003 osv. optræder kun, hvis der er anført mere end en variant for den pågældende form.
 2. Opslagsord i Den Danske Ordbog.
 3. Glosse, kort hjælp til betydningsadskillelse af homografer.
 4. Ordklasse i Den Danske Ordbog.
 5. EntryID i Den Danske Ordbog.
 6. Reg. varemærke, oplysning om hvorvidt der er tale om et registreret varemærke.
 7. Ordklasse- og bøjningsoplysninger. Svarer til bøjningsindekset i ID’et.
 8. Fuldform, konkret ordform som kan optræde i faktisk brug.